gkheidelberglogo

Susters

  

BESTUURSLEDE

 Voorsitter  Magda Smit  (016) 341 2354
 Ondervoorsitter  Elmarie Coetzee  (016) 341-5252
 Sekretaresse  Rietha Breed  (016) 349-5714
 Kassier  Maritha Enslin  (016) 349-1159
 Addisionele Lede  Lettie De Bruyn  (072) 869-8980
 Fillie Snyman  (082) 818-5075
 

OMGEEGROEPIES

 Luister-'n-Bietjie  Magda Smit  016 341 2354
 Troos-'n-Bietjie  Fillie Snyman
 082 818 5075
 Silwer Oues  Magda Smit  016 341 2354
Kobie Deysel  073 546 8982
 Tooi-'n-bietjie  Rietha Breed   084 729 0633
 Vergeet-my-nietjie  Elmarie Coetzee  (016) 341-5252
 Belydenisaflegging  Susters
 Meelewing (Begrafnisse)  Estelle Van Der Merwe  076 579 5433
 Ooievaar  Alida Smit  082 451 0739
 Tafeldoeke  Marietjie Marais  076 559 1030
 
 Sonja Strydom  073 161 5198
 Vadoeke  Tonie Weerheim  082 852 1674
 Marietjie Marais  076 559 1030

 

BESKRYWING VAN OMGEEGROEPIES

LUISTER-'N-BIETJIE'S
Die groepie hanteer die 4 aandgeleenthede en die Teetuin. Hulle besluit op 'n onderwerp en nooi 'n spreker vir die aand. Hulle voorsien ook verversings
TROOS-'N-BIETJIE'S
Die groepie besoek siekes tuis en in plaaslike hospitale met 'n kaartjie. Lidmate word ook soms telefonies bemoedig voor 'n operasie. Tonie Weerheim borduur al die pragtige kaartjies met bemoedigende woorde met haar hand. Dit is baie besonders en word opreg waardeer deur almal wat so vertroos word. 

SILWER OUES:
Die doel van hierdie groepie is om deur die jaar kontak te hou met lidmate bo 70. Met verjaarsdae word 'n pakkie beskuit met 'n kaartjie afgelewer en gedurende oktober word 'n funksie, middagete of oggendtee gereël. In November ontvang elke lidmaat bo 70 'n kilogram tuisgebakte koekies.

TOOI-'N-BIETJIE'S
Met funksies en ander geleenthede help die groepie om die tafels en saal te tooi. Enige groepie kan van hulle hulp gebruik maak.

VERGEET-MY-NIETJIE'S
Die doel van die groepie is om nuwe lidmate te verwelkom en tuis te laat voel in ons gemeente sodra hulle attestaat ontvang is. Dit gebeur egter soms dat lidmate 'n geruime tyd hier is voor ons hulle attestate ontvang. In Maart en November met ons Paas- en Kersetes word nuwe lidmate genooi na die Gemeente-ete en behoorlik verwelkom.

BELYDENISAFLEGGING:
Hulle reël die teedrink geleentheid vir die belydenis katkisante en hulle gaste tydens belydenisaflegging.

MEELEWING
Die groepie besoek lidmate van wie 'n naby familielid (bv. 'n eggenoot, 'n ouerof 'n broer of suster) oorlede is met 'n kaartjie namens die susters. Omdat die gemeente so groot is, moet ons dit ongelukkig beperk tot naby familie.

LUISTER-'N-BIETJIE'S
Die groepie hanteer die 4 aandgeleenthede en die Teetuin. Hulle besluit op 'n onderwerp en nooi 'n spreker vir die aand. Hulle voorsien ook verversings

MEELEWING
Die groepie besoek lidmate van wie 'n naby familielid (bv. 'n eggenoot, 'n ouerof 'n broer of suster) oorlede is met 'n kaartjie namens die susters. Omdat die gemeente so groot is, moet ons dit ongelukkig beperk tot naby familie.

OOIEVAARSGROEPIE
Hulle gee 'n geskenk as daar 'n nuwe baba gebore word en die mamma en baba word besoek. Tydens die doop van 'n baba ontvang hy/sy 'n Bybel.

TEESKINKBEURTE
Die wyksuster aan diens is verantwoordelik om self koppies reg te sit en om melk te voorsien wanneer dit hulle beurt is. Wyksuster aan diens kontak ander susters in die wyk om te kom help skink en opwas. Verwys na kalender vir besonderhede.