gkheidelberglogo

Katkisasie

Hulpmiddele en verwysings op te help met die voorbereiding van katkisante. Ouers en voogde word aangemoedig om saam met die kinders hierdeur te werk.
 
Laai 'n drukbare weergawe hier af. gkheidelberglogo

Psalms en Skrifberyming Melodieë

Volg die skakels hier onder en lees die instruksies noukeurig.

http://www.ssplus.co.za/ria.html vir begeleiding deur Ria Lagendijk. Kliek op die regmerkie om die wysie te hoor.

http://www.ssplus.co.za/joop.html vir begeleiding deur Joop van der Ham. Kliek op die psalm nommer om die wysie te hoor.