gkheidelberglogo

Katkisasie

Hulpmiddele en verwysings op te help met die voorbereiding van katkisante. Ouers en voogde word aangemoedig om saam met die kinders hierdeur te werk.
 
Laai 'n drukbare weergawe hier af. gkheidelberglogo

Katkisasie Voorbereiding

 • Gebed

Alle voorbereiding moet met gebed begin. Vra die Here om deur sy Gees in jou te werk. Katkisasievoorbereiding is ook dienswerk aan die Here.

 • Huisgodsdiens

Ons Katkisasiewerk sentreer rondom die Huisgodsdiens. Alles is daarop gemik om die gebruik van Huisgodsdiens in ons gejaagde lewens ʼn vaste plek te gee. Gesinne mag dalk ander temas ook met huisgodsdiens bespreek en behandel, maar dit sou goed wees as ouers die lesgedeeltes met die kinders tydens huisgodsdiens verduidelik op hulle vlak.

 • Hoe werk die lesplan?
  • Elke week se lesnommer is op die almanak aangebring. Berei die gedeeltes volgens die lesplan voor.
  • Ons het direk ná die oggend-erediens, vir 'n 1/2uur, eers die Belydenisskrif les in die kerkgebou almal saam, dan gaan die kinders na hulle klassies vir die volgende les van 1/2uur uit Ken en Vertrou.
 • Psalms

Memoriseer en Sing die psalms! Daar is CD’s met die wysies beskikbaar. Probeer om soveel moontlik psalms te herhaal sodat ons dit kan memoriseer. Kry assosiasies (handgebare) om die moeilike lang psalms te leer.

 • Voorbereiding

Sondag Belydenisskrifte

  • Leer die betrokke Sondagsafdeling of Belydenisskrif gedeelte uit die Psalmboek.
  • Probeer die antwoorde of sentrale begrippe te memoriseer.
  • Skryf in jou eie woorde wat die vraag of antwoord beteken.
  • Vra jou pa/ma/tannie/ouma/oupa om jou te help as jy dalk met sekere begrippe vashaak.
  • Bring enige vrae wat jy dan nog het op papier klas toe.
 • Afwesigheid
  • Ons probeer sover moontlik om te begroot vir langnaweke wanneer baie mense dikwels weggaan, om dan nie katkisasie te hê nie.
  • Ons verwag egter dat kinders al die geskeduleerde lesse bywoon.
  • As jy afwesig is bring asb. ʼn brief van jou ouers na die volgende klas toe en gee vir jou kategeet/hulpkategeet.

Baie seën en sterkte met julle geloofsgroei toegebid.