gkheidelberglogo

Katkisasie

Hulpmiddele en verwysings op te help met die voorbereiding van katkisante. Ouers en voogde word aangemoedig om saam met die kinders hierdeur te werk.
 
Laai 'n drukbare weergawe hier af. gkheidelberglogo

 Chronologiese Tyd-tabel

4000-6000? VC Skepping , Verbondslyn Gen 1-5 Sondeval, Straf en Genade
2564? VC Verdorwenheid van die mens
Sondvloed
1775? VC Abraham  
1700? VC Isak se seun Jakob  
na 1700? VC Jakob se seun Josef  
voor 1290? VC Moses  
1280? VC Uittog uit die slawehuis  
1250? VC Josua  
1200-1020 VC Rigterstydperk (Simson 1125vC)  
1050 VC Oorgang van Rigters na Konings (Samuel)
1000-961 VC Koning Dawid.  
961-922 VC Salomo en die Skeuring van die ryk  
970-963? VC Tempelbou  
957? VC Paleis voltooi  
922 VC Konings van Juda: Die Suidelike ryk Konings van Israel: Die Noordelike ryk
870 VC   Elia begin optree
801 VC   Jona
762 VC   Amos Joël
750 VC   Hosea
741 VC Jesaja  
734 VC Miga  
722/1 VC   Noordelike ryk in ballingskap
652 VC Nahum  
630 VC Sefanja  
626 VC Jeremia  
608 VC Habakuk (597 eerste wegvoering)  
586 VC Juda gaan in ballingskap  
586 VC Obadja  
538 VC Terugkeer uit Ballingskap?  
520 VC Haggai en Sagaria  
458 VC Esra in Jerusalem  
445 VC Nehemia in Jerusalem  
430 VC Maleagi  
331 VC Grieke heers oor Judea  
164 VC Tempeldiens weer ingestel  
63 VC Romeine heers oor Judea  
37 VC Herodus die Grote koning in Judea  
6 VC Jesus gebore  
4 VC Herodus sterf  
26-36 NC Pontius Pilatus  
24-30 NC Jesus se Openbare optrede (30 Jaar na sy geboorte) Jesus en sy dissipels, die Jode, sy wonderwerke, sy prediking
27-33 NC Kruisiging (33 jaar na sy geboorte) Jesus se lydings en oorwinningsweg
  Pinkster Jesus regeer sy kerk vanuit die Hemel
32 NC Paulus tot bekering Briewe van die Nuwe Testament
45 NC   Jakobus
47-48 NC Paulus se eerste sendingreis  
48-49 NC   Galasieërs
50 NC Matteus se Evangelie  
50-51 NC Paulus se tweede sendingreis 1 Thess / 2 Thess
53-57 NC Paulus se derde sendingreis  
54-55 NC   1 Kor
55-56 NC   2 Kor
55 NC Markus se Evangelie  
57 NC Paulus in tronk in Jerusalem Romeine
57-58 NC Paulus in tronk in Seserea  
61-63 NC Paulus in tronk in Rome Filemon, Kol, Effesiërs ,Fil
62-64 NC   1 Tim en Titus
63-64 NC   1 en 2 Petrus
65 NC Paulus sterf as Martelaar in Rome 2Tim
70 NC Lukas Judas, Hebreërs
Jerusalem deur Romeine verwoes
90 NC Johannes  
95 NC Die boek Openbaring