gkheidelberglogo

Gebeure FacebookIcon

Bydraes met fotos sal verwelkom word van enigeen by nuus@gkheidelberg.co.za.
Jeugaksie Woensdag 6 Junie 2018 

Speletjie:

Die kinders het speel-speel in groepe verdeel volgens wat ons van mekaar sien, wat ons van mekaar lees, wat ons van mekaar hoor, en die opinie wat ons van mekaar vorm. Een van die vrae was: 'Eet jy afval?' Sommiges het gegril, ander het nie 'n idee gehad wat 'afval' is nie ("Oorskietkossies?"), en net 3 het hulle lippe afgelek - en toe is ons ook geëtiketteer! :)

Toepassing:

Mense vorm 'n opinie van jou oor wat hulle van jou sien in jou optrede, lees op sosiale media, hoor wanneer jy praat ens. Sal mense, uit wat hulle van jou sien, sê: Christen!

Bybelstudie:

Hand 11:26
" ... die dissipels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem."
 

Heidelbergse Kategismus:

Sondag 12 vraag 32: Maar waarom word jy 'n Christen genoem ?
 
Sondag 12 antwoord 32: Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing sodat ek sy Naam kan bely myself as 'n lewende dankoffer aan Hom kan toewy , met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel kan stry om hierna in ewigheid saam met Hom oor alle skepsele te regeer.
Dit is die 'boek' antwoord... maar wat sê mense oor jou?
Sit hulle jou (uit wat hulle van jou sien, hoor, lees) in die groepie: Christen en Kind van God?
 
1Johannes 3:10
"Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie."
Kyk weer na jou WhatsApp 'status'; kyk na jou optrede in die kerk en daarbuite; kyk na wat jy sê en doen - jy maak dat mense oor jou 'n opinie vorm - en dit kan die Here Jesus se Naam óf verheerlik, óf skade berokken!
 
Ete:
 
Die middag is afgesluit met 'n lekker ligte ete (gelukkig vir die meeste was dit nie AFVAL nie!), sjokoladekoek en iets warms om die winterkoue weg te dryf.
 
Tot volgende keer: 18 Julie 2018 om 16:00!!!
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.25.50
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.45-1
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.32
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.44
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-09.42.37
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.30
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.32-1
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.26.45
WhatsApp-Image-2018-06-07-at-18.25.28